Hagyatéki Jogi képviselet - dr. Izsák Orsolya ügyvéd weboldala | Bírósági gyakorlat
13609
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13609,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0.2,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-13.0,qode-theme-bridge,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

Bírósági gyakorlat

Olvassa el, hogy mire számíthat!

A tárgyalásokon várható eljárásokról itt tájékozódhat

BH1996. 477.

BH1996 477 A várt örökségről való rendelkezés és az öröklésről ellenérték fejében történő lemondás egy szerződésbe foglalható Az öröklésről való lemondás folytán az öröklésből kiesett személy javára szóló végrendelkezést a Ptk érvénytelenségi okként nem fogalmazza meg, az ilyen végrendelet, illetőleg végrendeleti rendelkezés tehát nem érvénytelen A lemondó szerződés tartalma azonban adott esetben kizárja, hogy a végrendelet alapján az öröklés bekövetkezzék: azaz a végrendelet nem hatályosulhat [Ptk 660 §, 603 § (1) bek , 604 § (1) bek ] BH1996 477 A várt örökségről való rendelkezés és az öröklésről ellenérték fejében történő lemondás egy szerződésbe foglalható Az öröklésről való lemondás folytán az öröklésből kiesett személy javára szóló végrendelkezést a Ptk érvénytelenségi okként nem fogalmazza meg, az ilyen végrendelet, illetőleg végrendeleti rendelkezés tehát nem érvénytelen A lemondó szerződés tartalma azonban adott esetben kizárja, hogy a végrendelet alapján az öröklés bekövetkezzék: azaz a végrendelet nem hatályosulhat [Ptk 660 §, 603 § (1) bek , 604 § (1) bek ]

BH2012. 49.

BH2012 49 Ha az örökhagyó gyermekét, törvényes örökösét, aki öröklési szerződés útján is lakóingatlant örököl, megilleti az illetékmentesség [1990 évi XCIII törvény 1 §, 16 §, 12 §, 18 §] BH2012 49 Ha az örökhagyó gyermekét, törvényes örökösét, aki öröklésiszerződés útján is lakóingatlant örököl, megilleti az illetékmentesség [1990 évi XCIII törvény 1 §, 16 §, 12 §, 18 §]

BH1995. 280.

BH1995 280 I A Ptk hatálybalépése előtt kötött öröklési szerződésre a korábbi jogot kell alkalmazni [Ptké 94 §] II Az öröklési szerződések hatósági jóváhagyásának bevezetésével előírt bemutatási kötelezettség elmulasztásához jogkövetkezmények nem fűződnek [7/1967 (II 26 ) Korm r 7-8 §-ok] III Az örökösök által egyező akarattal „félretett” öröklési szerződés hatályát utóbb az egyik örökös jogutóda nem „állíthatja vissza” [Ptk 653 §, PK 85 sz , PK 92 sz ] IV Az ági öröklés feltétele, hogy a vagyontárgy ingyenesen háruljon az örökhagyóra [Ptk 611 §] BH1995 280 I A Ptk hatálybalépése előtt kötött öröklési szerződésre a korábbi jogot kell alkalmazni [Ptké 94 §]

BH2013. 16.

BH2013 16 Az öröklési szerződés formáját tekintve végrendelet, de tartalma szerint tartási vagy életjáradéki szerződés, azaz annak egy különleges típusa Ezért az öröklési szerződések tartalmára a tartási, illetőleg életjáradéki szerződésre vonatkozó szabályok általában alkalmazandók Következésképpen a megfelelő tartás, illetőleg a megfelelő összegű életjáradék megfizetésének vállalása az öröklésiszerződés tartalmának szükségképpeni része [1959 évi IV törvény 200 § (2) bekezdés, 586 § (1) bekezdés, 591 § (1) és (2) bekezdés, 655 , 656 és 658 §-ok] BH2013 16 Az öröklési szerződés formáját tekintve végrendelet, de tartalma szerint tartási vagy életjáradéki szerződés, azaz annak egy különleges típusa Ezért az öröklési szerződések tartalmára a tartási, illetőleg életjáradéki szerződésre vonatkozó szabályok általában alkalmazandók Következésképpen a megfelelő tartás, illetőleg a megfelelő összegű életjáradék megfizetésének vállalása az öröklési szerződés tartalmának szükségképpeni része [1959 évi IV törvény 200 § (2) bekezdés, 586 § (1) bekezdés, 591 § (1) és (2) bekezdés, 655 , 656 és 658 §-ok]

BH1991. 235.

BH1991 235 Ha az örökhagyó és a túlélő házastársa az ági ingatlanban közösen beruházásokat végeztek, az ennek folytán előállott értéknövekedést teljes egészében a túlélő házastárs javára kell elszámolni, ha az ági öröklés alá nem eső hagyaték tekintetében egyébként házastársi öröklés címén ő az örökhagyó örököse [Ptk 611 §, Ptk 607 §] F Z örökhagyó 1987 január 2-án leszármazó és végintézkedés hátrahagyása nélkül meghalt Az örökhagyó hagyatékához tartozott az A-n Rákóczi u 25 szám alatt fekvő házas ingatlan 1/2 része – melyet édesapjától örökölt BH1991 235 Ha az örökhagyó és a túlélő házastársa az ági ingatlanban közösen beruházásokat végeztek, az ennek folytán előállott értéknövekedést teljes egészében a túlélő házastárs javára kell elszámolni, ha az ági öröklés alá nem eső hagyaték tekintetében egyébként házastársi öröklés címén ő az örökhagyó örököse [Ptk 611 §, Ptk 607 §]

BH1995. 646.

BH1995 646 Az öröklési szerződésekre is irányadó a végrendeletekre vonatkozó szabály, hogy az érvénytelenségre csak az hivatkozhat, aki az érvénytelenség megállapítása esetén maga örököl vagy tehertől mentesül Ennek következménye, hogy az öröklési szerződést is csak az érvényesített megtámadási ok alapján és csak a peres felek viszonyában lehet érvénytelenné nyilvánítani [Ptk 655 § (1) bek , 656 §, 653 §, 207 § (4) bek , 200 § (2) bek ] BH1995 646 Az öröklési szerződésekre is irányadó a végrendeletekre vonatkozó szabály, hogy az érvénytelenségre csak az hivatkozhat, aki az érvénytelenség megállapítása esetén maga örököl vagy tehertől mentesül Ennek következménye, hogy az öröklési szerződést is csak az érvényesített megtámadási ok alapján és csak a peres felek viszonyában lehet érvénytelenné nyilvánítani [Ptk 655 § (1) bek , 656 §, 653 §, 207 § (4) bek , 200 § (2) bek ]

BH1992. 27.

BH1992 27 I Az örökhagyó nagyszülőinek leszármazói ági öröklés jogcímén nem örökölhetnek Az apai ágról háramlott vagyonban az örökhagyó anyja nem minősülhet ági örökösnek [Ptk 611 §, 612 §] II A köteles rész kielégítéséért az örökösök nem egyetemlegesen, hanem juttatásaik arányában felelnek [Ptk 669 § (2) bek , 670 §] III A haszonélvezet korlátozása címén az özvegy nem fosztható meg teljesen a haszonélvezeti jogától, de a korlátozott haszonélvezet megváltására sor kerülhet [Ptk 665 § (2) bek ] T I örökhagyó 1974-ben kötött házasságot a felperessel A házasságkötést követően mindketten fenntartották korábbi lakásukat, ahol gazdálkodást is folytattak; a felperes P -falun, az örökhagyó M -en a szüleivel lakott, és csak a hétvégéket töltötték együtt, általában a felperesnél Az örökhagyó és a szülei által lakott házas ingatlan eredetileg az örökhagyó apai nagyanyjának: T S -né K J -nek a tulajdonában állt A perben rendelkezésre álló tulajdoni lapmásolat szerint az ingatlan 1/2 részének tulajdonjogát az örökhagyó 1964-ben öröklés jogcímén szerezte meg, másik 1/2 részének tulajdonosa az örökhagyó édesapja: id T I volt Az örökhagyó édesapjának 1981-ben bekövetkezett halála után hagyatékából a fenti házas ingatlan tulajdonában állott 1/2 részét osztályos egyezség alapján az örökhagyó édesanyja, míg a termelőszövetkezeti külön lapon felvett 7 ha 4375 m2 területű táblailletőséget az örökhagyó örökölte BH1992 27 I Az örökhagyó nagyszülőinek leszármazói ági öröklés jogcímén nem örökölhetnek Az apai ágról háramlott vagyonban az örökhagyó anyja nem minősülhet ági örökösnek [Ptk 611 §, 612 §]

BH2016. 62.

BH2016 62 Az elévülés nyugvására vezető igényérvényesítési akadálynak minősül, ha a kötelesrészre jogosult számára csak a hagyaték megnyílása után válik egyértelművé, hogy a hagyatékban nem a törvényes öröklés rendje érvényesül, s mi a hagyaték köre [1959 évi IV tv 326 § (2) bek , 327 § (1) bek , 598 §, 661 §, 669 §, 672 §] BH2016 62 Az elévülés nyugvására vezető igényérvényesítési akadálynak minősül, ha a kötelesrészre jogosult számára csak a hagyaték megnyílása után válik egyértelművé, hogy a hagyatékban nem a törvényes öröklés rendje érvényesül, s mi a hagyaték köre [1959 évi IV tv 326 § (2) bek , 327 § (1) bek , 598 §, 661 §, 669 §, 672 §]

BH1990. 426.

BH1990 426 Köteles rész iránti igény elismerésénél az öröklési bizonyítvány kiállításának szempontjai [1959 évi IV törvény 598 §, 636 § (2) bek , 677 § (1) bek d) pont, 6/1958 (VII 4 ) IM r 87-88 §-ok] BH1990 426 Köteles rész iránti igény elismerésénél az öröklésibizonyítvány kiállításának szempontjai [1959 évi IV törvény 598 §, 636 § (2) bek , 677 § (1) bek d) pont, 6/1958 (VII 4 ) IM r 87-88 §-ok]

BH2013. 303.

BH2013 303 Végrendelet vagy öröklési szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perben a keresetben megjelölt okokhoz képest újabb érvénytelenségi okra való hivatkozás keresetmódosításnak minősül, ezért ilyen nyilatkozat megtételére a beavatkozó nem jogosult [1959 évi IV törvény 653 §, 1952 évi III törvény 57 § (1) bek ] BH2013 303 Végrendelet vagy öröklési szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perben a keresetben megjelölt okokhoz képest újabb érvénytelenségi okra való hivatkozás keresetmódosításnak minősül, ezért ilyen nyilatkozat megtételére a beavatkozó nem jogosult [1959 évi IV törvény 653 §, 1952 évi III törvény 57 § (1) bek ]

BH2016. 26.

BH2016 26 Az örökhagyó halálával az öröklés megnyílik, az örökös a megörökölt gépjármű tulajdonjogát megszerzi Amennyiben az új tulajdonos a közlekedési igazgatósági hatóság felé bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, és azt felhívás ellenére sem pótolja, a gépjárműnek a forgalomból történő kivonása jogszerű [326/2011 (XII 29 ) Korm rendelet 46 §, 87 § (4) bek ; 1959 évi IV tv 673 § (1) bek ; 2013 évi V tv 7:87 § (1) bek ] BH2016 26 Az örökhagyó halálával az öröklés megnyílik, az örökös a megörökölt gépjármű tulajdonjogát megszerzi Amennyiben az új tulajdonos a közlekedési igazgatósági hatóság felé bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, és azt felhívás ellenére sem pótolja, a gépjárműnek a forgalomból történő kivonása jogszerű [326/2011 (XII 29 ) Korm rendelet 46 §, 87 § (4) bek ; 1959 évi IV tv 673 § (1) bek ; 2013 évi V tv 7:87 § (1) bek ]

BH2014. 339.

BH2014 339 A végrendelet érvénytelenségének megállapítására irányuló igény jellegéből adódóan, egyrészt a végrendeletérvénytelenségére csak az hivatkozhat, aki az érvénytelenség megállapítása esetén maga örököl vagy tehertől mentesül (relatív hatály); másrészt a végrendeletben örökösként megnevezett személyek perben állása nélkül az érvénytelenség tárgyában nem hozható döntés (inter partes szabálya) [1959 évi IV tv 636 § (1) bek , 650 §, 653 §] BH2014 339 A végrendelet érvénytelenségének megállapítására irányuló igény jellegéből adódóan, egyrészt a végrendelet érvénytelenségére csak az hivatkozhat, aki az érvénytelenség megállapítása esetén maga örököl vagy tehertől mentesül (relatív hatály); másrészt a végrendeletben örökösként megnevezett személyek perben állása nélkül az érvénytelenség tárgyában nem hozható döntés (inter partes szabálya) [1959 évi IV tv 636 § (1) bek , 650 §, 653 §]

BH2001. 373.

BH2001 373 Az örökhagyó aláírásának csak az a névírás tekinthető, amely a végrendelet szövegétől elkülönül: ha a két különálló lapon készült végrendelet első lapja ilyet nem tartalmaz, a végrendelet érvénytelen [1959 évi IV törvény 629 § (1) és (2) bekezdés, PK 82 sz állásfoglalás] V B -né örökhagyó 1995 november 9-én végrendelet hátrahagyása mellett hunyt el A per tárgyát képező Budapesten 1995 október 29-én kelt írásbeli magánvégrendeletében az örökhagyó a budapesti ingatlana 1/3-át a felperesre hagyta A végrendeletben egyéb vagyontárgyaira további személyeket is örököséivé nevezett A végrendeletet az örökhagyó saját kezűleg írta, az két különálló, megszámozott lapból áll A felperes részére szóló juttatást az első lap tartalmazza, az elkülönült aláírást, a dátum és a hely megjelölését pedig a végrendelet második lapja Az örökhagyó után törvényes örökös leszármazó, házastárs és felmenő hiányában a Magyar Állam A hagyatéki eljárásban a végrendeleti örökösök és a Magyar Állam között öröklési vita keletkezett Az eljárt közjegyző – többek között – a perbeli ingatlant ideiglenes hatállyal az alperes részére adta át BH2001 373 Az örökhagyó aláírásának csak az a névírás tekinthető, amely a végrendelet szövegétől elkülönül: ha a két különálló lapon készült végrendelet első lapja ilyet nem tartalmaz, a végrendelet érvénytelen [1959 évi IV törvény 629 § (1) és (2) bekezdés, PK 82 sz állásfoglalás]

BH2011. 224.

BH2011 224 I A végrendelet megsemmisülése vagy eltűnése annak hatályát nem szünteti meg abban az esetben, ha arra nem az örökhagyó akaratából került sor [1959 évi IV törvény 629 § (1) bekezdés b) pont, 633 §] II Az örökhagyó akaratán kívüli okból – betörés során – eltűnt végrendeletre alapított öröklési igény esetén a felperest terheli annak kétséget kizáró bizonyítása, hogy a végrendeletmegfelelt az alaki érvényességi kellékeknek és bizonyítania kell annak tartalmát is [1952 évi III törvény 164 § (1) bekezdés és 235 § (1) bekezdés] BH2011 224 I A végrendelet megsemmisülése vagy eltűnése annak hatályát nem szünteti meg abban az esetben, ha arra nem az örökhagyó akaratából került sor [1959 évi IV törvény 629 § (1) bekezdés b) pont, 633 §]

BH2015. 188.

BH2015 188 Az öröklési szerződés örököse várományi jogát biztosítja az a rendelkezés, amely kizárja, hogy az örökhagyó az öröklésiszerződéssel lekötött vagyonáról akár élők között, akár halál esetére rendelkezhessen Az örökhagyó a szerződéses örökös javára szóló – halála esetére vonatkozó, vagyoni – rendelkezését nem vonhatja vissza végrendelettel A szerződésben és utóbb végrendeletben is nevezett örökös a hagyatékot az öröklési szerződés alapján szerzi meg [1959 évi IV tv 114 § (1) bek , 586 § (4) bek , 657 § (1) és (2) bek , 658 § (1) bek , 677 § (1) bek , PK 89 számú állásfoglalás c) pont] BH2015 188 Az öröklési szerződés örököse várományi jogát biztosítja az a rendelkezés, amely kizárja, hogy az örökhagyó az öröklési szerződéssel lekötött vagyonáról akár élők között, akár halál esetére rendelkezhessen Az örökhagyó a szerződéses örökös javára szóló – halála esetére vonatkozó, vagyoni – rendelkezését nem vonhatja vissza végrendelettel A szerződésben és utóbb végrendeletben is nevezett örökös a hagyatékot az öröklési szerződés alapján szerzi meg [1959 évi IV tv 114 § (1) bek , 586 § (4) bek , 657 § (1) és (2) bek , 658 § (1) bek , 677 § (1) bek , PK 89 számú állásfoglalás c) pont]

EBH2011. 2444.

EBH2011 2444 Az örökhagyó gyermekét, törvényes örökösét, aki egyben öröklési szerződés alapján örökli a lakóingatlant, illetékmentesség illeti meg [1990 évi XCIII törvény 1-2 §, 7-8 §, 12 §, 16 §, 18 §] EBH2011 2444 Az örökhagyó gyermekét, törvényes örökösét, aki egyben öröklési szerződés alapján örökli a lakóingatlant, illetékmentesség illeti meg [1990 évi XCIII törvény 1-2 §, 7-8 §, 12 §, 16 §, 18 §]

BH2016. 279.

BH2016 279 I A hagyatéki perben előterjeszthető, az öröklésben érdekeltek perbeli pozíciójától függően a végintézkedés érvénytelenségének vagy érvényességének megállapítása iránti kereset sajátos jellege miatt nem a Pp 123 §-a szerinti megállapítási pernek minősül A végrendelet (tágabb értelemben minden végintézkedés) érvényességének vagy érvénytelenségének megállapítására irányuló per öröklési per, amely tulajdoni jellegű, de nem tulajdoni per, mert az érdekeltek között ténylegesen nem a hagyaték tulajdonjoga, hanem a jogszerzést megalapozó öröklési jogosultság a vitás II Az írásbeli magánvégrendelet minden lapjára vonatkozó folyamatos sorszámozás mint alaki kellék olyan szigorú kógens követelmény, ami semmilyen eltérést nem enged; ennek hiánya sem az örökhagyó végakaratának vizsgálatával, sem bizonyítással, sem jogértelmezéssel nem pótolható; ez az Alaptörvény 28 cikkére hivatkozással sem tehető félre [Alaptörvény 28 cikk , 1959 évi IV törvény 598-599 §, 629 § (2) bek , 673 §, 2013 évi V törvény 7:49 § (1) bek , 1952 évi III törvény 123 §, 2010 évi XXXVIII törvény 3 § (1)-(2) bek , 89 §] BH2016 279 I A hagyatéki perben előterjeszthető, az öröklésben érdekeltek perbeli pozíciójától függően a végintézkedés érvénytelenségének vagy érvényességének megállapítása iránti kereset sajátos jellege miatt nem a Pp 123 §-a szerinti megállapítási pernek minősül A végrendelet (tágabb értelemben minden végintézkedés) érvényességének vagy érvénytelenségének megállapítására irányuló per öröklési per, amely tulajdoni jellegű, de nem tulajdoni per, mert az érdekeltek között ténylegesen nem a hagyaték tulajdonjoga, hanem a jogszerzést megalapozó öröklési jogosultság a vitás

BH1996. 641.

BH1996 641 A szerződés nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése nem eredményezi az öröklési szerződés érvénytelenségét, hanem arra ad alapot, hogy a tartási szolgáltatások jogosultja: az örökhagyó az eltartók szerződésszegő magatartása miatt az öröklésiszerződés megszüntetését kérje Ez a jog azonban csak az öröklési szerződés jogosultját illeti meg: ha életében a szerződés megszüntetése iránt pert nem indított, halála után jogutódja per indítására már nem jogosult [Ptk 649 § (1) bek b) pont, 655 § (1) bek , 658 § (2) bek ] BH1996 641 A szerződés nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése nem eredményezi az öröklési szerződés érvénytelenségét, hanem arra ad alapot, hogy a tartási szolgáltatások jogosultja: az örökhagyó az eltartók szerződésszegő magatartása miatt az öröklési szerződés megszüntetését kérje Ez a jog azonban csak az öröklési szerződés jogosultját illeti meg: ha életében a szerződés megszüntetése iránt pert nem indított, halála után jogutódja per indítására már nem jogosult [Ptk 649 § (1) bek b) pont, 655 § (1) bek , 658 § (2) bek ]

EBH2013. P.10.

EBH2013 P 10 Az örökhagyó a törvényes öröklés szabályai szerint utána öröklésre jogosult személyre (ún reménybeli örökös) tekintet nélkül rendelkezhet a vagyonáról mind élők közötti, mind halála esetére szóló jogügylettel Ebből következően a reménybeli örökös örökségi váromány megszerzéséhez fűződő érdeke nem olyan jogi érdek, amely az örökhagyó által kötött szerződés érvénytelensége iránti perben a kereshetőségi jogot (aktív perbeli legitimációt) megalapozná [1959 évi IV törvény 2 § (1) bekezdés, 234 § (1) bekezdés, 599 § (2) bekezdés, 673 § (2) bekezdés, 2/2010 (VI 28 ) PK vélemény 10 a) pont, 1952 évi III törvény 3 § (1) bekezdés] EBH2013 P 10 Az örökhagyó a törvényes öröklés szabályai szerint utána öröklésre jogosult személyre (ún reménybeli örökös) tekintet nélkül rendelkezhet a vagyonáról mind élők közötti, mind halála esetére szóló jogügylettel Ebből következően a reménybeli örökös örökségi váromány megszerzéséhez fűződő érdeke nem olyan jogi érdek, amely az örökhagyó által kötött szerződés érvénytelensége iránti perben a kereshetőségi jogot (aktív perbeli legitimációt) megalapozná [1959 évi IV törvény 2 § (1) bekezdés, 234 § (1) bekezdés, 599 § (2) bekezdés, 673 § (2) bekezdés, 2/2010 (VI 28 ) PK vélemény 10 a) pont, 1952 évi III törvény 3 § (1) bekezdés]

BH2011. 225.

BH2011 225 Az öröklési szerződés keltezésének – ugyanígy a helyének – téves megjelölése egymagában a végintézkedés érvénytelenségét nem vonja maga után, hanem – szükség esetén – a valóságos adatok bizonyításának az útját nyitja meg, ami egyéb társult ok folytán eredményezheti esetleg annak érvénytelenségét [1959 évi IV törvény 629 § (1) bekezdés és 656 §] BH2011 225 Az öröklési szerződés keltezésének – ugyanígy a helyének – téves megjelölése egymagában a végintézkedés érvénytelenségét nem vonja maga után, hanem – szükség esetén – a valóságos adatok bizonyításának az útját nyitja meg, ami egyéb társult ok folytán eredményezheti esetleg annak érvénytelenségét [1959 évi IV törvény 629 § (1) bekezdés és 656 §]

BH1994. 484.

BH1994 484 Az örökös részesedésével ki nem merített hagyaték tekintetében csak annyiban van helye törvényes öröklésnek, amennyiben a törvény kivételt nem tesz, vagy a végrendeletből más nem következik [Ptk 637 § (1) bek , 639 §, 600 § e) pont] BH1994 484 Az örökös részesedésével ki nem merített hagyaték tekintetében csak annyiban van helye törvényes öröklésnek, amennyiben a törvény kivételt nem tesz, vagy a végrendeletből más nem következik [Ptk 637 § (1) bek , 639 §, 600 § e) pont]

BH1994. 673.

BH1994 673 Az öröklési szerződés tartalmának értelmezésénél irányadó szempontok [Ptk 637 § (1) bek , 655 § (1) bek ] BH1994 673 Az öröklési szerződés tartalmának értelmezésénél irányadó szempontok [Ptk 637 § (1) bek , 655 § (1) bek ]

BH2014. 75.

BH2014 75 Az öröklési szerződéssel kapcsolatos elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzése a szerződés érvényességének nem feltétele, az a szerződéses örökös jogát védi A teljesítéséhez nem a szerződés érvényessége kötődik, hanem az a hatálya, hogy a szerződésen alapuló további jogokat, valamint végrehajtási jogot csak a tilalom jogosultjának a hozzájárulásával lehet bejegyezni [1959 évi IV törvény 228 §, 657 § (1) és (2) bek ] BH2014 75 Az öröklési szerződéssel kapcsolatos elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzése a szerződés érvényességének nem feltétele, az a szerződéses örökös jogát védi A teljesítéséhez nem a szerződés érvényessége kötődik, hanem az a hatálya, hogy a szerződésen alapuló további jogokat, valamint végrehajtási jogot csak a tilalom jogosultjának a hozzájárulásával lehet bejegyezni [1959 évi IV törvény 228 §, 657 § (1) és (2) bek ]

BH1990. 59.

BH1990 59 I A kötelezett hozzátartozójának közreműködése az öröklési szerződést nem tesz érvénytelenné [Ptk 632 §, 655 §, 205 §] II A végrendelkezés keltezésének téves megjelölése egymagában a végrendelet érvénytelenségét nem vonja maga után, hanem csak a valóságos adatok bizonyításának nyitja meg az útját [Ptk 656 §, 629 § (1) bek ] BH1990 59 I A kötelezett hozzátartozójának közreműködése az öröklési szerződést nem tesz érvénytelenné [Ptk 632 §, 655 §, 205 §]

BH2016. 247.

BH2016 247 A más által írt (allográf) írásbeli végrendelet esetében – ha az örökhagyó a végrendeletet a tanúk aláírását megelőzően már aláírta – a tanúk hitelesítő funkciója csak akkor, és csak oly módon valósulhat meg, ha az örökhagyó a két tanú együttes jelenlétében, a tanúk aláírása előtt nyilatkozik arról, hogy az az ő aláírása A végrendeleti tanúknak nem azt kell igazolniuk, hogy az általuk aláírt okirat az örökhagyó végrendelete, hanem azt, hogy az örökhagyó az okiratot saját kezűleg aláírta és az aláírást két tanú együttes jelenlétében magáénak ismerte el Ezt az elismerő nyilatkozatot nem pótolja az örökhagyónak az a kijelentése, hogy „ez az én végrendeletem” [1959 évi IV törvény 629 § (1) bek b) pont, 630 §] BH2016 247 A más által írt (allográf) írásbeli végrendelet esetében – ha az örökhagyó a végrendeletet a tanúk aláírását megelőzően már aláírta – a tanúk hitelesítő funkciója csak akkor, és csak oly módon valósulhat meg, ha az örökhagyó a két tanú együttes jelenlétében, a tanúk aláírása előtt nyilatkozik arról, hogy az az ő aláírása A végrendeleti tanúknak nem azt kell igazolniuk, hogy az általuk aláírt okirat az örökhagyó végrendelete, hanem azt, hogy az örökhagyó az okiratot saját kezűleg aláírta és az aláírást két tanú együttes jelenlétében magáénak ismerte el Ezt az elismerő nyilatkozatot nem pótolja az örökhagyónak az a kijelentése, hogy „ez az én végrendeletem” [1959 évi IV törvény 629 § (1) bek b) pont, 630 §]

BH1996. 476.

BH1996 476 Az az általános elv, hogy a végrendeletet mindig az örökhagyó valóságos akaratának az érvényre juttatásával kell értelmezni, az egyébként érvényes végrendelet tartalmának megállapítása érdekében alkalmazható, de nem szolgálhat a végrendeletérvénytelenségét eredményező hiba orvoslására Ez az elv a „közreműködés” és a szóbeli végrendelet megítélésénél is [Ptk 632 § (1)-(2) bek , 634 §, PK 88 sz f) pont] BH1996 476 Az az általános elv, hogy a végrendeletet mindig az örökhagyó valóságos akaratának az érvényre juttatásával kell értelmezni, az egyébként érvényes végrendelet tartalmának megállapítása érdekében alkalmazható, de nem szolgálhat a végrendelet érvénytelenségét eredményező hiba orvoslására Ez az elv a „közreműködés” és a szóbeli végrendeletmegítélésénél is [Ptk 632 § (1)-(2) bek , 634 §, PK 88 sz f) pont]

BH2015. 279.

BH2015 279 A végrendeleti örökös közreműködése kizárólag a közreműködő javára szóló juttatás érvénytelenségének megállapítására ad alapot, feltéve, hogy a végrendeletnek ezt a részét nem az örökhagyó írta saját kezűleg és nem írta alá A végrendeletnek a kizárásra vonatkozó rendelkezései ettől függetlenül érvényesek maradnak, ezért az, akire a kizárás vonatkozik, nem rendelkezik kereshetőségi joggal e végrendelet közreműködő javára szóló rendelkezése érvénytelenségének megállapítása iránti perben [1959 évi IV tv 599 § (2) bek , 632 § (1) bek , 637 § (2) bek , 652 §] BH2015 279 A végrendeleti örökös közreműködése kizárólag a közreműködő javára szóló juttatás érvénytelenségének megállapítására ad alapot, feltéve, hogy a végrendeletnek ezt a részét nem az örökhagyó írta saját kezűleg és nem írta alá A végrendeletnek a kizárásra vonatkozó rendelkezései ettől függetlenül érvényesek maradnak, ezért az, akire a kizárás vonatkozik, nem rendelkezik kereshetőségi joggal e végrendelet közreműködő javára szóló rendelkezése érvénytelenségének megállapítása iránti perben [1959 évi IV tv 599 § (2) bek , 632 § (1) bek , 637 § (2) bek , 652 §]

BH2003. 415.

BH2003 415 A több, egymást kizáró tartalmú végrendelet esetén a törvényes örökösöknek nincs perbeli legitimációja a későbbi végrendelet megtámadására, ha a korábbi végrendeletek érvénytelenségének megállapítását nem kérik [1959 évi IV törvény 659 § (1) bekezdés, 653 §, PK 85 sz állásfoglalás] BH2003 415 A több, egymást kizáró tartalmú végrendelet esetén a törvényes örökösöknek nincs perbeli legitimációja a későbbi végrendelet megtámadására, ha a korábbi végrendeletek érvénytelenségének megállapítását nem kérik [1959 évi IV törvény 659 § (1) bekezdés, 653 §, PK 85 sz állásfoglalás]

Árajánlatot kérne? Bővebben tájékozódna szolgáltatásaimról?